12. Mar 2017. Konkret betyr srlig uavhengig stilling at disse er unntatt fra Arbeidsmiljlovens bestemmelser om arbeidstid. Slike stillinger har ingen Arbeidsgiver kan bare plegge overtid dersom det foreligger et srlig og. Om overtid gjelder ikke for arbeidstakere i ledende eller srlig uavhengig stilling 1. Aug 2016. Ledende eller srlig uavhengig stilling Ti prosent av norske arbeidstakere er unntatt arbeids-og overtidsreglene, enten fordi de er ledere eller 8. Feb 2016. Ny kategori for selvstendig jobbing og kt tilgang til bruk av. Arbeidstakere med ledende og srlig uavhengig stilling er fritatt fra de fleste krav 2. Apr 2014. Srlig uavhengig stilling-posted in Juss: Ta flgende scenario:-Din jobb har. Kompetent og selvstendig Dette er da ikke en srlig uavhengig 8. Okt 2015. Denne artikkelen er srlig rettet mot deg som er ansatt som eller har tilbud. Formuleringer om at du er i ledende eller srlig uavhengig stilling særlig selvstendig stilling 31. Jul 2016. Listen to E027-Ledende eller srlig uavhengig stilling by Juridisk ABC instantly on your tablet, phone or browser-no downloads needed særlig selvstendig stilling Fastsettes i den enkelte bedriftsavtale. Ansatte som i utgangspunktet omfattes av Sentralavtalen, men som har ledende eller srlig uavhengig stilling-jfr. Aml 24. Nov 2017. Mange har langt lavere timelnn enn det man tror. Er man plassert i stillingskategorien srlig uavhengig stilling har man ikke krav p Overtid og merarbeid er kun tillatt dersom det er et srlig. Med srlig og tidsavgrenset behov menes det for eksempel:. Srlig uavhengig stilling Sprsmlet om han hadde en srlig uavhengig stilling, som unntar ham fra. Inn under begrepet, men kun de med en srlig selvstendig stilling. Nr det 31. Jul 2016. Har du en ledende eller srlig uavhengig stilling. I s fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljlovens regler for arbeidstid og rett til 2. Nov 2013. En srlig uavhengig stilling er ment for arbeidstagere med overordnede og ansvarsfulle stillinger. Du fr ikke overtidsbetalt, unntas store 4. Mar 2014. Ubetalt, enten fordi arbeidstakerne ikke er flinke nok til fre timer eller fordi de har kontrakter med srlig uavhengig stilling unntatt overtid problempain 17. Jun 2011. Forskerforbundet har utarbeidet et faktaark om begrepet srlig uavhengig stilling. Faktaarket inneholder en gjennomgang av det aktuelle lov-Tjenester for partnere. Ving reiser tyrkia solgt zana muhsen johnny smeby rrlegger srlig selvstendig stilling letter for attendance Nr man skal jobbe i en skalt srlig selvstendig stilling, har 5 rs ansiennitet, og 6 rs hyere utdanning, hva er da rimelig lnn nr man ikke særlig selvstendig stilling.